Инструктори:
Даниела Ивановић, професор музичке културе и диригент
Соња Шипић, професор музичке културе,
Матија Анђелковић, композитор.
Полазници овладавају техникама импостације гласа и певања и развијају вокалне способности кроз традиционалне и савремене песме за децу и одрасле. Програм негује склоности ка слушању музике и развија музички укус, а изузетна је допуна програму културе говора. Као додатни програм организује се и Мала школа певања за солисте, групе певача и хор, а у плану је и оснивање оркестра Студија „БИС!“.
probaj uspeh