Инструктори:
Маја Буњац, професор,
Павле Јеринић, глумац,
Душица Новаковић, глумица,
Стефан Симић, асистент.
Програм обухвата вежбе дисања, правилног обликовања и постављања гласа, дикцију и уметничку интерпретацију различитих врста текстова, а у другом сегменту - развијање способности за креативно обликовање текста, импровизацију на сцени и јавну комуникацију.

У старијем узрасту развијају се вештине јавног наступа, рецитовања, приповедања, сценског говора и беседништва, и помаже се полазницима да овладају свим ситуацијама јавног излагања пред публиком. Такође, уче се и вештинама активног слушања - како да постану учтиви, свесни и обавештени чланови публике, а ради се и на развијању специфичних вештина читања и разумевања писаних текстова и њиховог тумачења.
probaj uspeh