Инструктори:
Весна Станковић, глумица,
Душица Новаковић, глумица,
Павле Јеринић, глумац,
Стефан Радоњић, глумац,
Јован Љубеновић, глумац,
Андреј Шепетковски, глумац - стручни консултант.
Кроз овај програм полазници проналазе суштинску мотивацију и лични доживљај у сценској игри и уче се прилагођавању гласа, покрета, става и емоције наступу на сцени. Програм обучава полазнике техникама ослобађања од треме, концентрације, посматрања, емоционалног памћења драмске радње и карактеризације, као и начелима тимског рада и комуникације са партнером на сцени, али и са публиком.
probaj uspeh